Zgłoszenia // „Świadek wieku ludobójstwa. Rafał Lemkin i konwencja z 1948 r.”

1 marca 2018

LEMKIN-ZGLOSZNIA-BANERY-850x450

[ENGLISH]

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą Rafałowi Lemkinowi, polskiemu prawnikowi żydowskiego pochodzenia, który jako autor pojęcia ludobójstwo walnie przyczynił się do podpisania Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjętej przez Narody Zjednoczone 9 grudnia 1948 r.


KONTEKST I CELE KONFERENCJI

W grudniu 2018 roku przypada 70. rocznica uchwalenia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Twórcą pojęcia „ludobójstwo”, a także autorem projektu konwencji był polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin. Celem konferencji jest szeroka interdyscyplinarna refleksja nad historycznym znaczeniem i aktualnością koncepcji Lemkina oraz dyskusja o założeniach konwencji, jej przesłaniu i politycznym oddziaływaniu, a także o stosowaniu jej przepisów w praktyce.

Zastanawiając się nad biografią i dorobkiem Lemkina, pragniemy przybliżyć jego związki z przedwojenną Polską i jej środowiskiem naukowym. Inspiracje z kręgu lwowskiej szkoły prawa, zakorzenienie w tradycji wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczpospolitej, doświadczenie konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku – bez tego trudno zrozumieć genezę koncepcji Lemkina, najdonioślejszej odpowiedzi na wielkie tragedie XX wieku, sformułowanej na płaszczyźnie prawa i filozofii politycznej. Warszawa – stolica II Rzeczpospolitej, gdzie Lemkin mieszkał i pracował przed wojną, jest najdogodniejszym miejscem dyskusji o tych sprawach.

Przyjmując prawną definicję pojęcia „ludobójstwo” za podstawowy punkt odniesienia, chcemy ożywić dyskusję nad tym zjawiskiem z perspektywy różnych dyscyplin i w oparciu o odmienne punkty widzenia. Historycy dostrzegają, że ludobójstwo – przestępstwo, którego znamiona zdefiniowano w określonym miejscu i czasie, jest fenomenem obecnym i powtarzającym się w dziejach ludzkości. Nieprzypadkowo jednak zostało nazwane i unormowane w wieku XX, który stał się areną tragicznych wydarzeń: Rzezi Ormian, Wielkiego Głodu na Ukrainie, Zbrodni Katyńskiej, ludobójstwa Tutsi w Rwandzie, a przede wszystkim Zagłady Żydów. Na gruntowne zbadanie zasługuje w szczególności  ścisły związek między reżimami totalitarnymi i ludobójstwem – zjawiskami, które w równym stopniu naznaczyły doświadczenie wieku XX.

Ludobójstwo to zarazem fundamentalny temat teorii i filozofii polityki. Każdy kto posługuje się tym terminem, musi zapytać o naturę wspólnoty (lud, naród) podlegającej ochronie, o prawo zbiorowości ludzkich do pokojowego współistnienia oraz o pożądany kształt.

Obok dylematów, które w kontekście zjawiska i teorii ludobójstwa podejmowane są na gruncie różnych dyscyplin humanistyki, wielkim wyzwaniem jest potoczne rozumienie ludobójstwa. Pragnienie uznania własnej ofiary, rozmaite praktyki kultury pamięci, rywalizacja partykularnych narracji o przeszłości – wszystko to sprawia, że refleksja nad dorobkiem Rafała Lemkina i kategorią ludobójstwa nie jest wyłącznie domeną uczonych. To temat, który zajmuje polityków, budzi zainteresowanie dziennikarzy i porusza wyobraźnię społeczeństw.

Podczas konferencji nie zabraknie także rozważań nad problemami współczesności. Terroryzm, polityka neoimperialna, biopolityka czy gwałtowny rozwój technologiczny – to tylko niektóre wyzwania, które mogą sprawić, że w przyszłości ludobójstwo i inne zbrodnie przeciwko ludzkości znów staną się sprawą aktualną. Czy badania nad ludobójstwem pomagają przewidywać i powstrzymywać nowe zagrożenia? Czy akty i instytucje prawa międzynarodowego są w stanie skutecznie mu zapobiegać? Czy dziedzictwo Konwencji i dorobek Rafała Lemkina wytrzymują próbę czasu?

Udział wezmą m.in.  dr Donna-Lee Frieze, prof. William A. Schabas, prof. Marek Kornat.

Zachęcamy do zgłaszania wystąpień obejmujących przynajmniej jeden z poniższych obszarów tematycznych:

 1. Wkład Lemkina w studia nad ludobójstwem
 2. Lemkin i Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa
 3. Przed Lemkinem – polska myśl prawna na początku XX wieku
 4. Konwencja po 70 latach – próba bilansu
 5. Historia ludobójstwa
 6. Definicja ludobójstwa – podejście interdyscyplinarne
 7. Dokumentowanie ludobójstwa – osiągnięcia, nowe możliwości, wyzwania
 8. Jak uczyć o ludobójstwie? Powszechna świadomość i wczesne zapobieganie
 9. Lemkin, Konwencja i wyzwania współczesności – spojrzenie w przyszłość
 10. Ludobójstwo jako polityka reżimów totalitarnych – nazizm i komunizm
 11. Prawo międzynarodowe, Trybunały Karne i Międzynarodowy Trybunał Karny
 12. Ludobójstwo na ziemiach polskich podczas II wojny światowej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

– Konferencja odbędzie się w językach polskim i angielskim (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne).

– Czas wystąpień – około 20 minut.

– Zapraszamy zarówno pracowników naukowych, jak i innych profesjonalistów specjalizujących się w tematyce konferencji.

– Zgłoszenia powinny być wysyłane drogą mailową za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – Paper Proposal Form (zobacz poniżej).

– Prosimy o przygotowanie abstraktu wystąpienia w językach polskim lub angielskim (do 200 słów).

– Wybranym uczestnikom pokrywamy koszty podróży.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

Formularz zgłoszeniowy (Paper Proposal Form) należy pobrać i uzupełnić wymagane informacje (dane osobowe, tytuł i abstrakt wystąpienia oraz krótki biogram), zapisać i wysłać jako załącznik do wiadomości na adres: pileckicenter@obnt.pl Jeżeli zamierzają Państwo ubiegać się o zwrot kosztów podróży, prosimy o krótkie uzasadnienie w formularzu zgłoszeniowym.

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r. Wszyscy aplikanci zostaną powiadomieni o przyjęciu zgłoszenia.

Informację o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji przekażemy do dnia 31 maja 2018 r.

Wszelkie pytania należy kierować na adres pileckicenter@obnt.pl

Lemkin_plakat_final

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl